Giới thiệu

Lời đầu tiên Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Việt Lâm – Chi nhánh: Bê tông Việt Trì xin gửi lời chào và lời chúc thành công tới quý khách hàng !

Mã số thuế: 
Địa chỉ: Khu 14 đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Anh

Là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp bê tông tại Việt Nam, công ty chúng tôi coi trọng sự phát triền bền vững. Nằm trong chiến lược kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là tiêu chí mang đến cân bằng lâu dài giữa phát triển kinh tế cho tất cả các đối tác liên quan, sự quan tâm đến thành quả môi trường, và những đóng góp để tạo nên môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng xung quanh.

Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh

Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Việt Lâm

Qua quá trình xây dựng và phát triển, ngày Cổ phần bê tông và xây dựng Việt Lâm đã trở thành một công ty có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực sau:
–    Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
–    San lấp mặt bằng.
–    Mua bán ô tô, phụ tùng ô tô.
–    Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh.
–    Cho thuê xe bê tông, xe bơm bê tông.
–    Sản xuất và mua bán bê tông thương phẩm.
–    Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng.
–    Mua bán, cho thuê máy móc thiết bị công trình.

Năng lực thiết bị:

STT DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG
1 Xe vận chuyển bê tông 30S – 4506 Cái 01
2 Xe vận chuyển bê tông 30S – 4115 Cái 01
3 Xe vận chuyển bê tông 30S – 4132 Cái 01
4 Xe vận chuyển bê tông 30S – 4458 Cái 01
5 Xe vận chuyển bê tông 30S – 4856 Cái 01
6 Xe vận chuyển bê tông 30K – 6402 Cái 01
7 Xe vận chuyển bê tông 30K – 6124 Cái 01
8 Xe vận chuyển bê tông 30K – 6860 Cái 01
9 Xe vận chuyển bê tông 30F – 6191 Cái 01
10 Xe vận chuyển bê tông 30F – 6902 Cái 01
11 Xe vận chuyển bê tông 30F – 6144 Cái 01
12 Xe vận chuyển bê tông 30F – 6609 Cái 01
13 Xe vận chuyển bê tông 30F – 6835 Cái 01
14 Xe vận chuyển bê tông 30L – 4865 Cái 01
15 Xe vận chuyển bê tông 30L – 4738 Cái 01
16 Xe vận chuyển bê tông 30N – 6215 Cái 01
17 Xe vận chuyển bê tông 30N – 6700 Cái 01
18 Xe vận chuyển bê tông 30N – 6514 Cái 01
19 Xe vận chuyển bê tông 30N – 6163 Cái 01
20 Xe vận chuyển bê tông 30N – 6595 Cái 01
21 Xe vận chuyển bê tông 30U – 6038 Cái 01
22 Xe vận chuyển bê tông 30U – 6573 Cái 01
23 Xe vận chuyển bê tông 30U – 6796 Cái 01
24 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6182 Cái 01
25 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6170 Cái 01
26 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6541 Cái 01
27 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6755 Cái 01
28 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6445 Cái 01
29 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6637 Cái 01
30 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6430 Cái 01
31 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6775 Cái 01
32 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6930 Cái 01
33 Xe vận chuyển bê tông 30Y – 6715 Cái 01
34 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3655 Cái 01
35 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3762 Cái 01
36 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3348 Cái 01
37 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3745 Cái 01
38 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3817 Cái 01
39 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3249 Cái 01
40 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3156 Cái 01
41 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3826 Cái 01
42 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3240 Cái 01
43 Xe vận chuyển bê tông 31F – 3175 Cái 01
44 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.00 Cái 01
45 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.01 Cái 01
46 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.02 Cái 01
47 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.03 Cái 01
48 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.04 Cái 01
49 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.05 Cái 01
50 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.06 Cái 01
51 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.07 Cái 01
52 Xe vận chuyển bê tông 29C – 102.08 Cái 01
53 Xe vận chuyển bê tông 29C – 101.99 Cái 01
54 Xe đầu kéo chở xi măng 29LD – 004.59 Cái 01
55 Cimc 29R – 004.04 Cái 01
56 Xe đầu kéo chở xi măng 29LD – 004.58 Cái 01
57 Cimc 29R – 004.05 Cái 01
58 Xe đầu kéo chở xi măng 29LD – 004.99 Cái 01
59 Cimc 29R – 004.06 Cái 01
60 Xe đầu kéo chở xi măng 29LD – 004.60 Cái 01
61 Cimc 29R – 004.07 Cái 01
62 Xe đầu kéo chở xi măng 29LD – 004.00 Cái 01
63 Cimc 29R – 004.08 Cái 01
64 Xe ben 30Y – 6136 Cái 01
65 Xe ben 30Y – 6299 Cái 01
66 Xe ben 30Y – 6764 Cái 01
67 Xe ben 30L – 0482 Cái 01
68 Xe ben 30L – 0011 Cái 01
69 Xe ben 30L – 0070 Cái 01
70 Xe ben 30L – 0409